Ciąża w czasie pandemii

Ostatnie badania sugerują, że kobiety w ciąży nie są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Nadal jednak powinny zachowywać ostrożność w kontaktach międzyludzkich i szczególnie dbać o higienę. Jak każda infekcja wirusowa, zwłaszcza w przebiegu z gorączką, także COVID-19 może mieć wpływ na przebieg ciąży.

COVID-19 to nowa choroba, wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Początkowo nie było wiadomo, jaki wpływ może mieć na kobietę w ciąży i na rozwijający się w jej łonie płód. Prowadzone na bieżąco badania pokazują, że kobiety ciężarne nie są w grupie zwiększonego ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, a badania płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz mleka nie wykazały obecności wirusa. Trzeba jednak wiedzieć, że w organizmie kobiety będącej w ciąży zachodzą procesy, które mogą wpłynąć na układ odpornościowy, a to może predysponować je do cięższego przebiegu wirusowych infekcji. Ryzyko zwiększają także choroby przewlekłe: problemy z sercem, nadciśnieniem, cukrzyca.

Wpływ SARS-CoV-2 na ciążę i dziecko

Jak COVID-19 wpływa na przebieg ciąży? Nie ma dotąd badań, które mówiłyby np. o zwiększonym ryzyku poronień czy przedwczesnego porodu. Ale, jak każda infekcja, zwłaszcza przebiegająca z gorączką, także COVID-19 może wpływać na przebieg ciąży. Dotychczasowe wyniki badań nie potwierdziły możliwości przekazania przez chore matki choroby COVID-19 na płód. Zarówno, jeśli chodzi o drogę przezłożyskową, jak i okołoporodowo. Dane mówią też o możliwości bezpiecznego karmienia piersią podczas zachorowania na COVID-19. Pojawiły się ostatnio natomiast badania, które sugerują, że ciężarna, która wytworzyła przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG może przekazać je drogą wertykalną swojemu dziecku, co może zabezpieczać je przed COVID-19.

Co, jeśli kobieta w ciąży ma koronawirusa?

Co robić, jeśli kobieta w ciąży zachoruje na koronawirusa? Jeżeli kobietę zacznie męczyć kaszel, pojawi się gorączka, zawsze należy poinformować o tym lekarza, informując o ciąży. W przypadku problemów z oddychaniem, wystąpieniu duszności, należy zawsze wezwać pogotowie. Personel medyczny, przed przyjęciem do szpitala, wykona test na COVID-19 i zdecyduje o dalszych metodach postępowania. Ciężarna może przechodzić koronawirusa bezobjawowo. Jeśli choroba nie daje żadnych objawów, ale przy okazji badań np. wyjeżdżając np. za granicę, okaże się, że kobieta choruje na COVID-19, będzie trzeba odbyć kwarantannę domową i, pomimo braku wystąpienia jakichkolwiek objawów, o chorobie należy poinformować lekarza prowadzącego ciążę.

Ciąża a szczepienie przeciwko COVID-19

Dnia 26 kwietnia eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) opublikowali stanowisko dotyczące szczepień kobiet ciężarnych przeciwko COVID-19, w którym stwierdzają, że szczepionki przeciw COVID19 powinny być oferowane ciężarnym i kobietom karmiącym. Eksperci PTGiP podkreślają, że nie stwierdza się obecnie zwiększonego ryzyka związanego ze szczepieniami przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży w porównaniu z pozostałą populacją osób w wieku prokreacyjnym, jak również nie ma danych o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu zapłodnienia. Nie stwierdzono również niepokojących działań po szczepieniu przeciw COVID-19 kobiet w ciąży, realizowanych którąkolwiek z dostępnych na rynku szczepionek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *